<----ads---->

Kiamat : Tanda Besar dan Kecil Kiamat

Baru-baru ini isu kiamat berhembus di dunia media dan dengan latahnya disebarkan di seluruh dunia. Para Ilmuwan barat yang merasa bisa mengetahui peristiwa di jagad raya terus mencari tau tentang pembentukan alam semesta dan pengcuran alam jagad raya ini.

Kiamat atau Ki-amat ?

Kalau membahas tentang kiamat  sudah jelas dijelaskan di Al-qur'an dan Hadist  tentang tanda-tandanya. Yaitu ketika ketika tanda akhir zaman yang memang sudah kelihatan jelas di sekitar kita. Tapi kalau Ki amat itu nama tetangga saya.


Tanda-tanda Kiamat Besar dalam Surat Al-Zalzalah


Berikut ini adalah firman Allah SWT, dalam Selain surat Al-Qiyamah, penjelasan mengenai kiamat terdapat pula dalam firman Allah Swt. QS. Al-Zalzalah ayat 1 sampai 8 mengenai tanda-tanda kiamat:

"Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan (yang dahsyat), dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat (yang dikandung)nya, dan manusia bertanya: "Mengapa bumi (menjadi begini)?", pada hari itu bumi menceritakan beritanya karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan (yang sedemikian itu) kepadanya. Pada hari itu manusia ke luar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka (balasan) pekerjaan mereka, Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula."

Pada hari itu semua yang pernah manusia lakukan semasa hidup, akan diperlihatkan kepadanya, perbuatan baik dan jahar sekecil apapun bobotnya akan tampak dimatanya.

Tentu sebagai bukti bahwa Allah SWT menciptkan manusia bukan karena alasan senda-gurau, namun semua itu ada konsekuensinya. Allah SWT tidak menciptakan manusia pula jin kecuali untuk ibadah pada-Nya.

Dan pada hari kiamat, maka manusia dimintai pertanggung-jawaban manusia atas perbuataan mereka saat diamanati hidup di bumi ini.

Dihari itu, tiada manusia yang dapat menolong manusia lainnya. Tidak pula ayah kepada isteri atau anaknya, juga sebaliknya. Masing-masing manusia mempertanggung-jawabkan dirinya masing-masing.

Insya Allah kita adalah tergolong manusia-manusia yang beruntung pada hari itu. Amiiin Allahuma Amiiin.

Surat QS. Al-Infithaar ayat 1 hingga 19 memaparkan lagi deskripsi lebih detil mengenai hari kiamat, yakni:
 1. Apabila langit terbelah, 
 2. dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan, 
 3. dan apabila lautan menjadikan meluap, 
 4. dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, 
 5. maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya. 
 6. Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu Yang Maha Pemurah. 
 7. Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang, 
 8. dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu. 
 9. Bukan hanya durhaka saja, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. 
 10. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu), 
 11. yang mulia (di sisi Allah) dan mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu itu), 
 12. mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. 
 13. Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam syurga yang penuh kenikmatan, 
 14. dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka. 
 15. Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan. 
 16. Dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu. 
 17. Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? 
 18. Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? 
 19. (Yaitu) hari (ketika) seseorang tidak berdaya sedikitpun untuk menolong orang lain. Dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah.

Tanda-tanda besar Kiamat


 • Hijaunya bumi Arafah.
 • Lahirnya ramai anak-anak hasil perbuatan zina yakni dari perkahwinan tidak sah atau perceraian yang tidak diluluskan oleh mahkamah.
 • Keluar sejenis binatang dari perut bumi yang digelar Dabbatul Ardhi.
 • Keluar asap tebal dibumi Hijaz.
 • Munculnya nabi-nabi palsu, semuanya berjumlah 30 orang.
 • Berlaku perang besar di kawasan Kaukasus.
 • Runtuhnya Ka'bah akibat diserang oleh orang Habsyah ( ethiopia ) .
 • 3 kali gempa bumi.
 • Bermulalah kekuasaan Dajjal.
 • Munculnya Imam Mahdi.
 • Turunnya Nabi Isa a.s.dan membunuh Dajjal.
 • Keluarnya suku Yakjuj dan Makjuj.
 • Diangkat Al-Quran dan ilmu-ilmu agama (Addin) dari manusia.
 • Matahari terbit dari ufuk barat.
 • Terdengar tiupan sangkakala pertama, kedua

Tanda-tanda kecil Kiamat
Didapati kini bahwa seluruh tanda-tanda kecil telah muncul dan terbukti seperti yang dinyatakan dalam hadis. Kebanyakan hadis-hadis ini dapat ditemukan di dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari dan Riwayat Tarmizi.


“ Dari Auf b. Malik r.a., katanya, "Rasulullah s. a. w. telah bersabda:"Aku menghitung enam perkara menjelang hari kiamat." Baginda menyebutkan salah satu di antaranya, iaitu penaklukan Baitulmuqaddis." - Sahih Bukhari ”

 • Zina merajalela

“ "Dan tinggallah manusia-manusia yang buruk, yang seenaknya melakukan persetubuhan seperti himar (keldai). Maka pada zaman mereka inilah kiamat akan datang." - Sahih Muslim ”


 • Pemimpin yang terdiri dari orang yang jahil dan fasik

“ “Apabila sesuatu amanah itu di salahgunakan (disia-siakan), maka tunggulah saat kehancuran (kiamat).” Para sahabat bertanya: “Bagaimana amanah itu disalah gunakan wahai Rasulullah?” Baginda menjawab: “Iaitu apabila tugas atau tanggungjawab sebagai pemimpin itu diberikan (diserahkan) kepada bukan ahlinya (jahil) atau bukan orang yang layak (fasik), maka tunggulah saat kehancuran. ”

 • Merajalelanya alat muzik

“ Pada akhir zaman akan terjadi tanah runtuh, rusuhan dan perubahan muka."Ada yang bertanya kepada Rasulullah; "Wahai Rasulullah bila hal ini terjadi?" Baginda menjawab; "Apabila telah bermaharajalela bunyi-bunyian (muzik) dan penyanyi-penyanyi wanita" - Ibnu Majah ”

 • Menghias masjid dan membanggakannya

“ Di antara tanda-tanda telah dekatnya kiamat ialah manusia bermegah-megahan dalam mendirikan masjid" - Riwayat Nasai. ”

 • Munculnya kekejian, memutuskan kerabat dan hubungan dengan tetangga tidak baik

“ Tidak akan datang kiamat sehingga banyak perbuatan dan perkataan keji, memutuskan hubungan silaturahim dan sikap yang buruk dalam tetangga." - Riwayat Ahmad dan Hakim ”
 • Ramai orang menuntut ilmu kerana pangkat dan kedudukan
 • Ahli ibadat yang jahil dan ulama yang fasik

“ Diriwayatkan dari Anas r.a.
"Selagi akan ada di akhir zaman ahli ibadat yang jahil dan ulama yang fasiq." - Riwayat Ibn Ady ”


“ Tidak akan datang hari kiamat sehingga Allah mengambil orang-orang yang baik dan ahli agama dimuka bumi, maka tiada yang tinggal padanya kecuali orang-orang yang hina dan buruk yang tidak mengetahui yang makruf dan tidak mengingkari kemungkaran - Riwayat Ahmad ”

 • Orang hina mendapat kedudukan terhormat

“ Di antara tanda-tanda semakin dekatnya kiamat ialah dunia akan dikuasai oleh Luka' bin Luka'(orang yang bodoh dan hina). Maka orang yang paling baik ketika itu ialah orang yang beriman yang diapit oleh dua orang mulia" - Riwayat Thabrani ”

 • Mengucapkan salam kepada orang yang dikenalnya sahaja

“ "Sesungguhnya di antara tanda-tanda telah dekatnya hari kiamat ialah manusia tidak mahu mengucapkan salam kepada orang lain kecuali yang dikenalnya saja." - Riwayat Ahmad ”

 • Banyak wanita yang berpakaian tetapi hakikatnya telanjang

“ Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a.
"Di antara tanda-tanda telah dekatnya hari kiamat ialah akan muncul pakaian-pakaian wanita dan apabila mereka memakainya keadaannya seperti telanjang." ”

 • Bulan sabit kelihatan besar

“ Di antara tanda-tanda telah dekatnya hari kiamat ialah menggelembung (membesarnya) bulan sabit." - Riwayat Thabrani ”
 • Banyak dusta dan tidak tepat dalam menyampaikan berita

“ Pada akhir zaman akan muncul pembohong-pembohong besar yang datang kepadamu dengan membawa berita-berita yang belum pernah kamu dengar dan belum pernah didengar oleh bapa-bapa kamu sebelumnya, kerana itu jauhkanlah dirimu dari mereka agar mereka tidak menyesatkanmu dan memfitnahmu" - Sahih Muslim ”

 • Banyak saksi palsu dan menyimpan kesaksian yang benar

“ Sesungguhnya sebelum datangnya hari kiamat akan banyak kesaksian palsu dan disembunyikan kesaksian yang benar" - Riwayat Ahmad ”

 • Negara Arab menjadi padang rumput dan sungai- silahkan lihat Bumi Arab kembali subur

“ Tidak akan datang hari kiamat sehingga negeri Arab kembali menjadi padang rumput dan sungai-sungai." - Sahih Muslim ”

 • Binatang buas berbicara dengan manusia - sila lihat Kisah serigala dengan gembala kambing
 • Bulan terbelah dua - sila lihat Bulan Terbelah dua
 • Banyaknya sifat bohong dan ia menjadi perkata biasa
 • Jarak-jarak antara pasar menjadi dekat (menunjukkan banyaknya kegiatan perdagangan)

“ Banyaknya sifat bohong, pendeknya waktu, dekatnya jarak-jarak antara pasar-pasar." - Riwayat Bukhari ”

Manusia mewarnai rambut di kepalanya dengan warna hitam supaya kelihatan muda

“ Pada akhir zaman akan muncul suatu kaum yang mencelupi rambut mereka dengan warna hitam seperti 'bulu merpati' yang mereka itu tidak akan mencium bau syurga." - Sahih Abu Daud & Nasai ”

 • Kekayaan umum dikuasai segelintir orang tanpa kebenaran dan tanpa rasa takut, termasuk rasuah dan mengambil harta secara tersembunyi.
 • Akan terdapat banyak pengkritik, pembawa-cerita, penikam-belakang dan pengejek dalam masyarakat.
 • Orang akan mendirikan hubungan dengan orang tak dikenali dan memutuskan hubungan dengan yang rapat dan disayangi.
 • Orang akan melakukan homoseksual.
 • Akan terdapat banyak sekali anak luar nikah.

- Abdullah Ibn Mas'ood (R.A.)
 • Berkurangnya sifat amanah
 • Terasa berat untuk menjalankan syariah (zakat dijadikan hutang)
 • Lelaki mentaati isterinya tetapi menderhakai ibunya
 • Lelaki berkasar dengan bapanya tetapi beramah dengan rakannya
 • Suara manusia meninggi (menjerit dan berteriak) di masjid-masjid
 • Pemimpin suatu kaum adalah keji dan pemimpin suatu suku adalah fasik
 • Lelaki dihormati bukan kerana budi dan kebaikan tetapi kerana takut akan kejahatannya
“ Dari Ali dan Abu Hurairah r.a.: "Apabila harta rampasan perang (milik umum) dikuasai segelintir orang sahaja, barang amanah menjadi rampasan, harta zakat menjadi hutang, seorang lelaki mentaati isterinya dan menderhakai ibunya, berbuat baik kepada temannya dan berbuat kasar kepada bapanya, suara-suara tinggi di masjid-masjid, yang menjadi pemimpin suatu kaum (bangsa) adalah orang yang hina (berkelakuan/bersifat keji) di antara mereka dan orang yang menjadi ketua suatu suku (kabilah) adalah orang fasik di antara mereka, seorang lelaki dihormati kerana takut jahatnya, arak biasa diminum, sutera biasa dipakai (oleh lelaki), munculnya penyanyi perempuan dan alat-alat muzik, orang yang di kalangan umat terkemudian akan melaknat (mengutuk) umat terdahulu, maka ketika itu hendaklah mereka menunggu kedatangan angin merah atau pembalikan bumi atau keburukan bentuk-bentuk atau tanda-tanda yang beriringan seperti tali yang putus maka jatuhlah biji secara berterusan". - Riwayat Tarmizi ”
 • Anggota polisi semakin banyak yang menunjukkan semakin banyak kerusakan
 • Mendahulukan lelaki menjadi imam bukan kerana ilmu tetapi kerana suara...
 • Penjualan jawatan atau kepemimpinan (politik uang)
 • Memandang rendah kepada darah

“ Rasulullah bersabda: "Bersegeralah untuk melakukan amal soleh apabila telah muncul enam perkara: perlantikan pemimpin yang bodoh, ramainya bilangan anggota polis, penjualan kepemimpinan, tiada penghargaan terhadap darah, pemutusan silaturrahim, orang mabuk menjadikan al-Quran sebagai alat nyanyi yang mereka mendahulukan seseorang antara mereka menjadi imam agar dapat menyanyikannya walaupun orang tersebut paling sedikit ilmunya." - Sahih Riwayat Tabrani & Ahmad ”

 • Seorang isteri bekerja dalam satu syarikat dengan suaminya. (Malah isteri berpangkat lebih besar)

“ Dari riwayat Ibnu Masud: "Di pintu gerbang (dekatnya) hari kiamat: Salam hanya kepada orang yang khusus (sudah dikenalinya), tersebar dan berkembangnya perdagangan sehingga seorang isteri membantu suaminya berdagang" - Sahih Lighairihi Riwayat Ahmad ”

 • Munculnya gaya hidup mewah dan manja di kalangan umat Islam

“ Apabila umatku berjalan dengan sombong dan yang melayan mereka adalah putera-puteri raja, putera-puteri Parsi dan Rom, maka orang yang paling buruk akan berkuasa terhadap orang yang paling baik (pilihannya)." - Riwayat Tarmizi, Sahih Abdullah ibnu Umar r.a. ”


 • Orang fasik dimuliakan sedangkan orang mulia dan terhormat direndahkan

“ Sungguh hebat dia, sunggu jarang orang seperti dia dan sungguh pintar dia sedangkan di dalamnya tidak ada iman sedikitpun" - Riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, Tarmizi, Ibnu Majah ”

 • Banyak orang berharap untuk mati kerana banyaknya kekacauan ataupun kesengsaraan

“ "Tidak akan berlaku kiamat sehingga apabila seorang lelaki melalui sebuah kubur maka ia akan berkata: 'Aduhai seandainya aku juga berada ditempatnya.'" - Riwayat Bukhari[2] dan Muslim ”
 • Banyaknya berlaku gempa bumi
 • Banyaknya berlaku huru-hara yang menyebarkan kejahatan
 • Banyaknya berlaku pergaduhan dan pembunuhan

“ "Kiamat tidak akan berlaku kecuali apabila ilmu telah diangkat, banyaknya berlaku gempa bumi, timbulnya huru-hara dan banyak pergaduhan iaitu pembunuhan - Sahih Bukhari[2] ”
 • Banyak berlaku peperangan demi peperangan

“ Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., "Hari qiamat tidak akan terjadi sehingga melimpah ruah harta benda dan timbul fitnah (ujian kepada keimanan) dan banyak berlaku 'al-Harj'". Sahabat bertanya, "Apakah al-Hajr itu hai Rasulallah"? Nabi saw. menjawab, "Peperangan demi peperangan demi peperangan". - H.R. Ibn Majah ”

 • Munculnya mati mendadak atau mati secara tiba-tiba
 • Masjid dijadikan jalan iaitu seseorang muslim melalui masjid tanpa melakukan solat

“ Masjid dijadikan sebagai jalan-jalan dan timbulnya mati mendadak" - Hasan At-Tayalisy. ”

Semoga kita tidak terpancing isu-isu kiamat seperti yang di hembuskan ilmuwan barat. ( ms.wikipedia/akujalanterus.bp.com/Alqur'an/Hadits)
Previous
Next Post »